Impressum

Bedrijfsnaam: Herzschmuck.ch GmbH

Adres: St. Dionysstrasse 31, 8645 Jona, Zwitserland

UID (BTW-nummer): CHE-259.890.711

Contactgegevens:

Email: support@herzschmuck.ch

Rechtsvertegenwoordiger: Ruben Calabrese, CEO van Herzschmuck.ch GmbH

Disclaimer: De informatie in dit impressum is uitsluitend bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Auteursverklaring: Auteursverklaring © 2024 Herzschmuck.ch GmbH. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, beelden en ontwerpen, zijn eigendom van Herzschmuck.ch GmbH en worden beschermd door auteursrecht en andere wetten op intellectueel eigendom. Het gebruik van de inhoud van deze website is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Herzschmuck.ch GmbH. Dit omvat elke vorm van reproductie, transmissie, distributie of opslag van de inhoud op een andere website of in elektronische zoeksystemen, voor commerciële doeleinden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Herzschmuck.ch GmbH.